be perstojo

be perstojo
continue

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • perstoti perstoti — perstoti, perstoti 1. intr. NdŽ atsistoti į kitą vietą. 2. intr. NdŽ pereiti į kitą darbą, persisamdyti. 3. tr. perlipti, peržengti: Aš norėjau perstot arbūzą, ale sugriuvau Lz. 4. tr. Dkk stovint tarp ko, perskirti: Palėvenė perstoja Subačių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavermu — adv., pãvermu 1. iš eilės, nepraleidžiant, vienas po kito, pagrečiui: Karolius veria pavermu, t. y. po kits kito, paeiliui J. Kaip čia į nytis suvert? – Nugi imk pavermu ir suverk Mrj. Žąsys medinosios (laukinės) pavermu leka Grg. ║ be perstojo …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pradžia — pradžià sf. (4) K, NdŽ, (2); R21, M 1. SD258, H, P, N pirmasis buvimo, egzistavimo, vyksmo momentas, pirmoji, pradinė tam tikro laiko tarpo dalis; pršn. pabaiga: Pradžia karionės SD71. Mokytojai vaiką nuvesk. Kaip tik mokslo pradžia Tekonio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • krenkšti — kreñkšti vksm. Gál péršalai kad krenkšti̇̀ be pérstojo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • perstojis — pérstojis dkt. Lỹja be pérstojo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pypinti — pýpinti vksm. Susigrūdę automobi̇̀liai be pérstojo pýpino …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • siurbstymas — siur̃bstymas dkt. Tai̇̃ bent „šveñtė“ – alaũs, degtinė̃lės siur̃bstymas tri̇̀s dienàs be pérstojo! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • čiaumoti — čiaumóti vksm. Be pérstojo čiaumóti kram̃tomąją gùmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • ūžinti — vksm. Tą diẽną ji̇̀s be pérstojo ūžino trãktorių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • aičioti — aičioti, ioja, iojo intr. I, J, Žln; P, dejuoti, vaitoti, aikčioti: Ko aičioji, bene dantį skauda? Skr. Kad dar nors kęstųsi kiek, bet kai pradeda, tai ir aičioja be perstojo Srv. Urve paliegęs guli, skausmu aičioja J.Jabl. Mūsų dievai netur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”